Türkiye'de enerji sektörünün en büyük müteahhit firması olan Yılmaz Elektrik'in konkordato ilan etmesinin ardından aynı yola başvuran Sakaryalı firma hakkında Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi kararını verdi.

Türkiye'de elektrik başta olmak üzere enerji yatırımlarının en büyük yüklenicisi olan Yılmaz Elektrik, şubat ayı başında konkordato ilan etmişti. Sakarya piyasasında çoğunluğu çek olmak üzere 500 milyon lira dolayında borcu bulunan firma ile iş ortaklığı yapan şehirdeki 30'a yakın firma da ekonomik sıkıntıya girdi. Bu firmalar arasında en büyük ölçekli olanı Budaksan Elektrik ile 3K Özgür Elektrik isimli iki şirket de konkordatoya başvurdu. Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesinin iki firma hakkında verdiği 3 aylık geçici mühlet kararları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Mahkeme firmaların durumunu yeniden değerlendirdi. Buna göre 3K Özgür Elektrik isimli firmanın konkordato işlemleri için geçtiğimiz günlerde 1 yıl süre ile kesin mühlet verildi.

GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ UZATILMIŞTI

Mahkeme 5 Temmuz günü Budaksan Elektrik hakkında ise kararını vermiş ve Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi Budaksan Elektrik’in geçici mühlet süresini uzatmıştı. Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti; “Mahkememizin 2022/256 Esas sayılı dosyasında; Talep eden borçlu şirket vekilinin konkordato geçici mühletinin uzatılması talebinin KABULÜNE, Mahkememizin 22/02/2022 tarihli ara kararı ile verilen ve 20/05/2022 tarihli ara kararı ile uzatılmış olan Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 31259 nolu sicilinde kayıtlı BUDAKSAN ENERJİ SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ (Vergi no 1880930608) (Mersis no 0188093060800001) hakkındaki verilmiş olan konkordato geçici mühletinin 19 Temmuz 2022 salı günü saat 17.00' a kadar UZATILMASINA, daha önceden mahkememizce belirlenen tedbirlerin devamına ve konkordato komiseri heyetinin görevinin devamına, konkordato kesin mühlet talebi hususu değerlendirilmek üzere 19/07/2022 günü saat 11:30'da duruşma açılmasına karar verildiği ilan olunur.”

TALEP REDDEDİLDİ

Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi yapılan duruşma sonrasında Budaksan Elektrik hakkında yeni bir karar verdi. Buna göre, konkordato talebinin reddine ve şirket hakkında mühlet kararı ile bu kararla birlikte öngörülen tedbirlerin kaldırılmasına karar verilerek komiserler heyetinin görevi sona erdirildi.

MÜHLET KARARI KALDIRILDI

SATSO Meclis Başkanlığı seçimi 7 Ekim'de SATSO Meclis Başkanlığı seçimi 7 Ekim'de

Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada; Mahkememizin 2022/256 Esas sayılı konkordato dosyasında yapılan yargılama neticesinde 19/07/2022 tarihli duruşmada Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 31259 nolu sicilinde kayıtlı talep eden borçlu Budaksan Enerji Sanayi Ve Limited Şirketinin (Vergi no 1880930608) (Mersis no 0188093060800001) konkordato talebinin reddine ve şirket hakkında mahkememizce verilen geçici mühlet kararı ile bu kararla birlikte öngörülen tedbirlerin kaldırılmasına ve komiserler heyetinin görevinin sona erdirilmesine karar verildiği ilan olunur.” denildi.