İçişleri Bakanlığı, Kimlik Bildirme Kanunu'nun uygulanması ile ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Yönetmeliğe "günübirlik kiralanan ev" tanımı eklendi.

Düzenlemeyle birlikte özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri ve işletmeler tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak zorunda olacak. Bilgiler genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları anlık olarak bildirilecek.

Veriler üzerinden yapılan tüm işlemler kayıt altına alınacak ve 5 yıl süre ile saklanacak.

KİMLİK BİLDİRİM BELGESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI
Yönetmelikle, daha önce yönetmelik ekinde yer alan, buralarda çalışanlara ait kimlik bildirim belgesi, işletici kimlik bildirim belgesi ve konutta kalanlara ait kimlik bildirim belgesi yürürlükten kaldırıldı.

Öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler ve çalışanlarla ilgili bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, 3 gün içinde genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda da yapılabilecek.

Köy ve mahalle muhtarları sorumluluk bölgelerinde bulunan işyerleri tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimleri talepleri halinde genel kolluk birimlerinden temin edecek.

Elektronik ortamda bildirimde bulunmak isteyen iş yerlerinin sahibi veya kanuni temsilcisi veya kiracısı tarafından sorumlu işleticilerinin kimlikleri örneğine uygun şekilde en yakın kolluk birimine bildirilecek.

İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilecekler. Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olacak.