Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından TÜBİTAK 1833 Yeşil Dönüşüm Hibe Çağrısı’na yönelik olarak Üniversite-Sanayi İş Birliği Toplantısı düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz yaptı. SUBÜ Proje Geliştirme Müdürü Arzu Saygıner Çil, TÜBİTAK 1833 Programı hakkında genel bilgilendirmede bulunarak örnek proje tanıtımı gerçekleştirdi. Daha sonra ise Akcoat Ar-Ge Müdürü Bünyamin Öztürk şirketin Ar-Ge merkezi, ASAŞ Anonim Şirketi Ar-Ge Müdürü Görkem Özçelik ve Kromel Ar-Ge Mühendisi Bahar Özyılmaz Yolcu ise şirketleri ile ilgili tanıtım sunumu yaptılar. Toplantı proje fikri geliştirme bölümü ve soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

Öğrenciler Filistinli şehit çocuklar anısına fidan dikti Öğrenciler Filistinli şehit çocuklar anısına fidan dikti

Güçlü iş birliği refah seviyemizi artıracak

Toplantının açılış konuşmasını yapan ve üniversiteler ile sanayi kuruluşlarının iş birliği içerisinde hareket etmesinin küresel ölçekte etkin bir aktör olmak için önemine değinen SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, “ Yükseköğrenim kurumlarımızın sahip olduğu bilgi birikimi, araştırma potansiyeli ve genç yetenekleri sanayinin ihtiyaçlarına çözüm üretme konusunda kilit bir role sahip. Bu tür toplantılarla geleceğimizin şekillenmesine katkıda bulunacak stratejik iş birlikleri kurma fırsatını yakalayacağımıza inanıyorum. Eğitim ve sanayi arasındaki güçlü iş birliği sadece ekonomik kalkınmamıza değil, aynı zamanda toplumumuzun refah seviyesini artırmamıza da katkı sağlayacaktır. Bilim dünyasındaki son gelişmeleri takip eden, öğrencilerine çağın gereksinimlerine uygun eğitim sağlayan bir üniversite olarak, sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretme konusunda hazır ve istekliyiz” diye konuştu.