İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi tarafından sismik izolatörler konulu seminer düzenlendi. 

Seminerde İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şube Başkanı Semih Uçar'ın açılış konuşmasının ardından FAGO Sismik İzolasyon Genel Müdürü Banu Aydın, İnşaat Yüksek Mühendisi Batuhan Kahveci ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Kemal Dal sunumlarını gerçekleştirdiler.

Seminere basından, Belediyelerden, OSB’lerden, STK’lardan, Mühendislerden ve müteahhitlerden çok sayıda katılım sağlandı. 

Seminerde konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şube Başkanı Semih Uçar, "Bildiğiniz gibi mevcut deprem yönetmeliğimize uygun şekilde tasarlanan yapılar can güvenliği performans seviyesini karşılamakla beraber deprem sonrası kesintisiz kullanıma uygun olmayabilmektedir. Kesintisiz kullanım performans seviyesi, hastane gibi kritik yapılar yanında konutlar, endüstriyel tesisler ve okullar için de büyük bir gereksinimdir.  Sismik izolatörler, yapıların kesintisiz kullanım performans seviyesine uygun şekilde tasarlanması esnasında kullanılan bir araçtır. Öte yandan, sismik izolatörlerin kullanıldığı yapılar özel tasarım gerektirmekte ve “Taban-Yalıtımlı Yapılar” olarak tanımlanmaktadır. “Taban Yalıtımlı Yapılar” Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne (TBDY-2018/Bölüm 14) ve deprem sonrası kesintisiz kullanıma uygun şekilde niteliklimühendislik hizmeti alınarak tasarlanmaktadır. Yapıların deprem sonrası sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla kullanılan sismik izolatörler, taban yalıtımlı yapıların tasarım esaslarını karşılayacak nitelikte ve projeye özel üretilmektedir. İzolatörler yönetmeliğimizde tanımlı test ve deneylere tabi tutulmakta ve olumlu olumlu deney sonuçlarının alınmasının ardından inşaatta saha uygulamalarına geçilmektedir.  Sunum öncesinde taban yalıtımlı yapıların yaygınlaşması gayesiyle kurulan FAGO Sismik İzolasyon firması hakkındakısa bilgi edineceğiz. Akabinde başlayacak sunum iki bölümden oluşacak olup, ilk bölümde genel hatlarıyla taban yalıtımlı yapı tasarım kriterleri ve bir örnek proje hakkında bilgi alacağız. İkinci bölümde ise Sakarya’mızdaki ilk taban yalıtımlı, yani izolatörlü konut projesi olan “Hillside Koru” hakkında bilgi sahibi olacağız." dedi.

Altınışık Sitesi sakinleri rica ediyor: Yapmayın şu yasak parkı Altınışık Sitesi sakinleri rica ediyor: Yapmayın şu yasak parkı

4322C46E 3F83 4995 804D C4078Be4C55A731F5794 Ba69 4D2D 9Dca 3A121Be139Ff311Befa9 073C 449D A1A6 E0Cddbab5F63