Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inşaatlarda kullanılan malzemelerde yaşanan yüksek fiyat artışları sebebiyle yılda bir kez ocak ayında yayımlanan inşaat birim fiyatlarını artık yıl içinde de güncelleyerek yayımlayabilecek.

Resmi Gazete’te yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile bakanlığın yetkileri arasında yer alan “Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak” maddesine “ve gerekli görülen hallerde yayımlanan rayiç ve birim fiyatları güncellemek” ifadesi eklendi.

Böylece bakanlık inşaat malzemelerinde hızlı fiyat artışlarının yaşandığı dönemlerde birim fiyatları güncelleyebilecek.