Bir kişi kredi aldı ve temerrüde düştüyse yani borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmediyse bankalar belirli bir rakam altındaki borcu donduruyor.

Artık 100 liralık alacağın altı değil 2 bin 500 liranın altı  dondurulacak
Bankaların ihtiyari olarak kredilerde bir borcun temerrüdü nedeniyle donuk alacak sınıfına dahil edilmesine ilişkin eşik, 100 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi.

Kredilerin sınıflandırılmasında değişikliğe gidildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan, kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.

Buna göre, bir borçludan olan 2 bin 500 lira ve altındaki toplam alacak tutarının donuk alacak olarak sınıflandırılması bankanın ihtiyarında olacak.  Bu eşik daha önce 100 lira olarak uygulanıyordu.

Tüketici kredilerinde eşik değer 500 lira oldu

Tüketici kredileri bakımından bu eşik tutar 500 lira olarak uygulanacak. Ancak, bu tutarın borçlu müşterinin söz konusu banka ve bankanın konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıkları nezdindeki, ortaklık payları hariç, bilanço içi borçları toplamının yüzde 1'ini geçmemesi gerekiyor.

Bu tutar her yıl yenilenecek

Söz konusu tutarlar, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksindeki artış oranı kadar ocak ayında artırılacak.

Donuk alacak nedir

Donuk alacak, bankalar tarafından verilen kredinin geri ödemesinde 3 aylık yaşanan gecikme durumunun söz konusu olması, bu kredinin donuk olarak sınıflandırılmasına neden olur.

Banka açısından ödenme ihtimali düşük olan alacaklar ya da ödenemeyecek olan alacaklar "donuk" olarak tanımlanır.