Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde görev yapan Arş. Gör. Orhan Yalçınkaya’nın yürütücülüğünü yaptığı, “Gaz Türbin Kanatçıklarındaki Uzatılmış Jet Çarpmalı Soğutmada Pürüzlendirilmiş Hedef Yüzeyin Isı Geçiş Performansına Etkisinin Deneysel Araştırılması” konulu TÜBİTAK 1002-A projesi desteklenmeye hak kazandı.

Jet çarpmalı soğutma, yüksek sıcaklıklara maruz kalan yüzeylerin soğutulmasında kullanılan etkili bir ısı iletim yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Bu yöntem özellikle roketler, uçak motorlarında kullanılan gaz türbin kanatları ve stratejik ürünlerin elektronik bileşenlerinin soğutulması gibi birçok mühendislik uygulamasında kullanılabilecektir. Özellikle, gaz türbin teknolojilerindeki gelişmeler, yüzeylerin daha yüksek sıcaklıklara maruz kalmasına yol açtığı için geliştirilen bu soğutma yönteminin önemi giderek artmaktadır. Proje kapsamında, uzatılmış jet ile yüzeylerin soğutma etkinliğinin artırılması ve ısı geçişinin en iyi hale getirilmesi için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemi kullanılacaktır. Optimum değerlerin elde edilmesi sonrasında, Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesindeki 3D yazıcılar kullanılarak prototip modeller üretilecek ve bu modeller üzerindeki ısı taşınım katsayılarını belirlemek için sıvı kristal termografisi yöntemi kullanılacaktır. Sonuç olarak, bu çalışma ile yüksek sıcaklıklara maruz kalan yüzeylerin daha efektif bir şekilde soğutulmasını sağlamak amacıyla uzatılmış jet çarpmalı soğutma teknolojisinin ilerlemesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Proje sonuçları, gelecekte elektronik ve havacılık sektöründe önemli avantajlar sunabilir.

Projede, Arş. Gör. Orhan Yalçınkaya ile birlikte, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde görev yapan öğretim üyeleri Doç. Dr. Ünal Uysal, Doç. Dr. Ufuk Durmaz ve Arş. Gör. Mehmet Berkant Özel’de görev almaktadır.

Konuralp İlkokulunda 24 Kasım Öğretmenler günü Konuralp İlkokulunda 24 Kasım Öğretmenler günü

Proje, Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği TLC Laboratuvarında yürütülecektir.