Narsisizm benliğimizin gelişmesi için önemlidir. Her birey onaylanmak, övülmek, takdir edilmek ister. Her insanda narsistik özellikler bulunur. Bu yüzden narsistik kişilik bozukluğunu teşhis etmek zordur.

Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler düşük özgüven ve yetersizliklerini gizlemek için maske takarlar. Eleştirilmek, istenmemek, ilgi görmemek onların en tahammül edemediği noktalardır.

Narsistler düşük özgüvenlerini saklamak için fazlasıyla özgüvenliymiş gibi görünürler. Eleştirildiklerinde, değer görmediklerinde, önemsenmediklerinde, reddedildiklerinde öfkelenirler.

Narsistik kişilik bozukluğu belirtileri değişkendir. Kişiden kişiye farklılık gösterir. Bireyin yetişme şekline göre olay örgüsü gelişir. 

Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler, daha iyiyim, daha güzelim, ideal biriyim, ayrıcalıklıyım, farklı özelliklere sahibim sanısına kapılırlar, devamlı dikkat çekmeye çalışırlar.

Bana özel muamele gösterilsin, devamlı ilgi benim üzerimde olsun isterler.

Yanında başkaları takdir edildiğinde, beğenildiğinde huzursuz olurlar. Fakat bunu özgüven maskesi takarak belli etmezler.

Empati yoksunudurlar. Hedeflerine ulaşmak için sizi kullanırlar.

Genelde kıskançtırlar fakat bunu çok iyi şekilde kamufle ederler. Başkalarının onu kıskandığına inanırlar.

Davranışlarıyla kibirli davranıp hemen kendilerini üstün göstermeye çalışırlar.

Size kendinizi kötü, hiçbir işe yaramayan, çirkin, değersiz, önemsiz hissettirmede çok başarılıdırlar.

Kendilerini fazlasıyla beğenirler narsistler...

Tabii ki de her insan kendini beğenmeli, değerli olduğunun farkına varıp bunu hissetmeli… Bu sağlıklı olanıdır.

Devamlı ilgi görme, dikkatlerin üzerinde olma arzusu, en iyi, en güzel olma isteği ve bu isteğin karşı taraftan yapılmasının beklenilmesi narsisizmdir. 

Narsisizm kişilik bozukluğunun sebepleri çok çeşitli olmasına rağmen genelde erken çocukluk döneminin neden olduğu bilinmektedir.

Bireyin nasıl bir çocukluk dönemi geçirdiği, anne babasıyla ilişkisi, nasıl bir aile ortamında büyüdüğü, nasıl yetiştirildiği narsisizm de etkilidir.

Fazla şımartılmış çocuksa, şefkat görmeyen, itilip kakılan bir çocuksa, duygusal taciz görmüşse, övgüden yoksunsa, hiçbir şekilde çocukluğunda değer görmemişse, anne ve babası tarafından ihmal edilmişse, fiziksel veya psikolojik travmalar yaşamışsa, aşırı beklenti içinde büyütülmüş, çok yoğun bir biçimde eleştirilmiş, dışlanmış, suçlanmış bir çocuksa yetişkin olduğunda narsisizm olma eğilimi çok fazladır.

Çocuğuna duygusal olarak dokunamayan ebeveynler, ileride insanlara duygusal olarak dokunmayan bir birey yetiştirmiş olurlar. Empatiden yoksun, insan ilişkileri zayıf…

Narsistler kendilerini çok iyi kamufle ettiklerinden teşhis edilmeleri güçtür.

Kişi narsistik olduğunun farkına vardığında, ki bu bir narsistik için neredeyse imkansızdır, veya bir başkası tarafından narsistik olduğu anlaşıldığında kişinin Uzman yardımı alması şarttır. Geciktirilmemelidir.

Narsistik kişilik bozukluğu tedavi edilmezse kişi ilerleyen dönemlerde suça eğilim gösterebilir, madde bağımlılığı, intihar girişimi, depresyon gelişebilir, kişi kendine zarar vermeye başlar.

Narsistler Uzman yardımı almayı genelde kabul etmezler. Eleştirilmek, kendi özüyle yüzleşmek onlara kabus gibi gelir.

Narsistik kişilik bozukluğunun tedavi yöntemi psikoterapidir. Ve uzun süreli, meşakkatlidir. Çünkü bireyin düşünce kalıbını değiştirmek oldukça zordur.

Sevgilerimle…

Mail: [email protected]