İngilizce, dünya üzerindeki yer alan ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler başta olmak üzere pek çok alanda hakim dil olmaya devam etmektedir. Diğer yandan bilinen ve kayıt altına alınmış diller dışında dünya üzerinde bilinmeyen ve halaçözümlenemeyen diller bulunduğu için tarihin en eski mesleği olan tercümanlık hiçbir zaman popülerliğini yitirmemektedir. Bu kapsamda bireysel ve kurumsal olarak çok farklı alanlarda sıklıkla ihtiyaç duyulan çeviri hizmetlerinin altyazı tercümesi, yeminli tercüme, teknik tercüme ve noter tasdikli tercüme gibi özel türleri vardır. Hepsi çevirmenin özel uzmanlığını ve deneyimini gerektiren çeviri türlerinde sözlü ve yazılı çeviri hizmetine ihtiyaç duyulduğunda profesyonel çevirmenler ile çalışılmalıdır. Uluay Çeviri profesyonel tercüman ve yeminli tercümanlardan oluşan deneyimli kadrosu ile altyazı tercümesi ve noter tasdikli tercüme başta olmak üzere tüm çeviri ihtiyaçlarınızı kaliteli, hızlı, güvenilir ve uygun fiyatlı olarak karşılar.

Günümüzde birçok alanda karşımıza çıkan resmi evrakların kendi içlerinde farklı türleri vardır. Yurt dışında eğitim görmek, vize almak, yurt dışı pazarlarında ticari faaliyetlerde bulunmak ve daha pek çok farklı amaç doğrultusunda resmi evrakların çeşitli resmi kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi gerekliliği doğabilir. Bu aşamada her ülkenin kendi kuralları geçerli olduğu gibi her resmi kurum ve kuruluşun farklı kabul standartları bulunur. Buna bağlı olarak resmi kurum ve kuruluşlar kendilerine ibraz edilecek evrakların kendi dillerine çevirisinin yapılmasını ve onaylanmış bir şekilde kendilerine sunulmasını talep edebilirler. Resmi evrak ibrazının bir parçası olduğu süreçlerin aksaksız bir şekilde ilerlemesi için yeminli tercümanlar ile çalışılması ve noter tasdikli tercüme hizmeti alınması gerekir.

Noter tasdiki gerek yurt içi gerek yurt dışı hemen her alanda kullanılır. Onaya tabi çeviri belgenin veya konunun doğruluğunu resmi olarak kabul eden bir sistemdir. Sürecin tümü noter huzurunda gerçekleştirilmekte olup noter tasdikli tercüme sürecinde görev alan çevirmenin ayrı bir yetkinliği ve bu yetkinliğe haiz olduğunu kanıtlayan belgelerinin bulunması gerekir. Bu yüzden resmi evrak çevirileri yalnızca yeminli tercümanlar tarafından yapılır ve ardından noter tasdiki alınarak belgelerin geçerliliğinin resmi kurumlar nezdinde kabul edilmesi sağlanır.

Noter Tasdikli Tercüme Nasıl Yapılır?

Noter tasdikli tercüme süreci mutlaka yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilir. Noter tasdikli tercüme hizmetlerinde onay işlemleri belirli bir süreç dahilinde ilerlemekle birlikte gönderim süreci zaman alabilir. 

Noter tasdikli tercüme hizmetlerinin ilk adımı yeminli tercüman tarafından çeviri sürecinin tamamlanmasıdır. Daha sonra çeviri evrak noter tarafından incelenir. İnceleme tamamlandıktan sonra yeminli tercümanın ve noterin imzasıyla doğruluğu teyit edilen belge kabul alması için üst makamlara gönderilir. 

Belge onaylanınca konsolosluğa gönderilir. Konsolosluk gerekli incelemeleri yaptıktan sonra uygun bulursa Apostil onayı verir. Bu süreçler eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra noter tasdikli tercüme konusu belge uluslararası platformlarda geçerli bir belge statüsünü kazanır. Onayın ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından belge ibrazını gerektiren yasal süreçlerde çeviri kaynaklı bir sorun yaşanmaz. 

Noter Tasdikli Tercüme Neden Önemlidir?

17 yaşındaki genç kızdan kahreden haber 17 yaşındaki genç kızdan kahreden haber

Noter tasdikli tercüme pek çok farklı nedenden dolayı önemlidir. Noter tasdikli tercüme konusu belgenin çeviri süreci çok önemlidir. Çevirinin yeminli tercüman tarafından yapılmaması, çevirinin doğruluğunun noter tarafından kabul edilmemesi ve gönderim yapılmaması durumunda sürecin başlamadan bitmesi söz konusu olur. Bu nedenle süreçlerin aksamaması için yeminli tercüman tüm süreçleri prosedüre uygun şekilde gerçekleştirmelidir. 

Bu aşamada en önemli nokta çeviri belgenin, ibraz edileceği ülkemim kabul standartlarına uygun olarak hazırlanması, süreç yönetimi ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi için gereken sürenin aşılmamasıdır. Çeviri metinler imla kuralları ve dil bilgisi açısından standartları karşılamalıdır. 

Yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme hizmetini veren tercüman hem kaynak dili hem hedef dili çok iyi derecede bilmelidir. Aynı zamanda kaynak ve hedef dilin tüm inceliklerine, hedef toplumun kültürel özelliklerine hakim olmalıdır. Resmi evrak çevirisi kapsamında yer alan belgelerin çevirisini yapan yeminli tercüman resmi dil konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmalıdır. Bu standartların sağlanması için noter tasdikli tercüme hizmetlerinin özel yetkinliğe sahip olan tercümanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Yeminli tercüme hizmetlerinde resmi evrak üzerinden bilginin yeterliliği ve işlemin doğruluğu teyit edilir. Böylece çeviri konusu belgeler resmi evrak statüsü kazanır. Önem ve geçerlilik açısından bir değerlendirme yapılacak olursa çeviri türleri arasında en üst sırada noter tasdikli tercümenin geldiği açıkça görülür. Çünkü devlet daireleri ve konsolosluklar gibi resmi kurum ve kuruluşlarda yalnızca yeminli tercümanlar tarafından çevirisi yapılan ve noter onayı alınan noter tasdikli tercümeler kabul edilir. 

Çevirisi yapılan belge için noter tasdiki alınacağı zaman notere belgenin Türkçe tercümesi de ibraz edilir. Diğer bir deyişle bir dilden başka bir dile çevrilen belgeler Türkçe’ye de çevrilmeli, notere ibraz edilecek belge usulüne uygun olarak sunulmalıdır. Noter tasdikli tercümelerden imza ve kaşe zorunluluklarına uyulması önemlidir. Noter tüm hususlar uygun olmadığı takdirde onay vermemektedir.