Kazada hayatını kaybeden kız kardeşlere son veda Kazada hayatını kaybeden kız kardeşlere son veda

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan mevzuat çalışmaları ile otomotiv sanayiinin uluslararası pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek araçların yüksek güvenlik seviyesinde olması ve bu sayede karayollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması hedefleniyor. 

Bu çerçevede kazaları azaltmayı amaçlayan güncel teknolojiyle uyumlu gelişmiş güvenlik sistemleri, kısa adı Genel Emniyet Yönetmeliği (General Safety Regulation) olan düzenleme ile araçlarda zorunlu hale geliyor. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan tip onay mevzuatı içerisinde yer alan zorunlu uygulamalar ve bu uygulamaların hayata geçirileceği tarihler ülkemizde üretim yapan firmalar nezdinde bağlayıcı iken, otomotiv sektörünün talepleri de dikkate alınarak Yönetmelik'te yapılan değişiklikle uygulamaya geçiş tarihi 31 Ağustos 2024 olarak belirlendi. İthal edilecek araçlar için Gümrük Birliği çerçevesinde zorunlu uygulama ve seri sonu başlangıç tarihi ise 7 Temmuz 2024 olarak tatbik edilmeye devam edecek.