Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini paylaştı. Buna göre, Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,2 milyar dolar azalarak 158 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,7 milyar dolar azalarak 149 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 530 milyon dolar artarak 9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 603 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,4 milyar dolar azalışla 12,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 32 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar dolar azalarak 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,4 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 13 milyon dolar artarak 9,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 87 milyon dolar azalışla 5 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 179 milyon dolar artışla 1,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 985 milyon dolar artarak 104,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 419 milyon dolar artarak 8,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 149 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60’ının dolar, yüzde 35,6’sının euro, yüzde 2’sinin Türk lirası ve yüzde 2,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 33,9’unun dolar, yüzde 38,0’ının euro, yüzde 22,6’sının Türk lirası ve yüzde 5,5’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mart sonu itibarıyla, 149 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 33,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 66,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturtu. Aynı dönemde, 9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 26,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 39,9 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.