Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin (AB) ilgili direktifine uyumlu olan Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde, pudra şekerinin ürün özellikleri Kodeks Alimentarius Komisyonunun ilgili standardına uyumlu olarak düzenlendi.

Tebliğde "rafine şeker" olarak yapılan adlandırma, "ekstra beyaz şeker" olarak güncellendi.

Tebliğde yer alan "Dekstroz veya dekstroz monohidrat, dekstroz veya susuz dekstroz, fruktoz, glukoz şurubu veya glukoz-fruktoz şurubu veya fruktoz-glukoz şurubu ve kurutulmuş glukoz şurubu veya kurutulmuş glukoz-fruktoz şurubu veya kurutulmuş fruktoz-glukoz şurubu" ürünlerin adlandırmalarında ürün adlarını takiben parantez içinde elde edildikleri kaynağın yazılması zorunlu hale getirildi. Bu ürünlerin bir gıdanın bileşiminde bileşen olarak kullanılmaları halinde de aynı şekilde adlandırılmaları zorunlu kılındı. Glukoz şurubu (mısır), glukoz şurubu (inulin) örneğinde olduğu gibi adlandırma yapılacak.xAyrıca pudra şekerinin ürün özelliklerini belirten satırda yer alan dipnotlar da güncellendi.

Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar düzenleme hükümlerine uymak zorunda olacak.

31 Aralık 2024 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen ürünler raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.