Osmanlı Devleti; 1910 yılında Karadeniz'den olası Rusya saldırılarına karşın ekonomik ve askeri yönden stratejik bir ulaşım güzergahı oluşturmak için İstanbul ile demir yolu bağlantısı bulunan Sakarya Adapazarı'ndan Düzce ve Bolu'yu takip ederek zengin maden yataklarının bulunduğu Zonguldak Ereğli'ye uzanacak bir demir yolu hattı planladı.
1910-11 yıllarında fizibilite çalışmaları yapılan, devam eden yıllarda yapımı için ciddi adımlar atılan demir yolu hattı projesi; 1917 yılında Rusların 1. Dünya Savaşından çekilmesi ve Osmanlı Devleti'nin zayıflaması sebebiyle rafa kaldırıldı.

Türkiye’nin en soğuk ili Bolu oldu Türkiye’nin en soğuk ili Bolu oldu

Arifiye - Adapazarı - Karasu - Akçakoca - Ereğli - Zonguldak - Bartın arasında yapılacak olan ve 2011 yılında çalışmaları başlamasına rağmen, Adapazarı - Karasu güzergahındaki yanlış planlamalar sebebiyle "Çamura batan proje" bir türlü hayata geçirilemedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın planlarında yer alan proje için geçtiğimiz yılda proje revizyon ihaleleri yapılsa da hala somut bir adım atılmadı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz bölgesi bu projenin hayata geçirilmesini beklerken, AK Parti'den sürpriz bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya Milletvekilleri; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.
Adapazarı - Serdivan raylı sistem hattının bakanlık tarafından üstlenmesi sebebiyle düzenlenen teşekkür ziyaretinde, Sakarya'yı ilgilendiren diğer raylı sistem ve demir yolu projeleriyle birlikte 1917'de rafa kalkan Osmanlı projesi de gündeme geldi.

AK Parti Sakarya heyeti söz konusu güzergahta hayata geçirilecek demir yolu projesinin bölgenin gelişimi için önemini anlatırken Sakarya olarak gereken çalışmaların yapılacağını ifade etti.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu da projeye ilişkin bakanlık bürokratlarına çalışma yapılması talimatı verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı olağan meclis toplantısında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın söz konusu projeye ilişkin imar planlarında düzenleme yapmaya yönelik çalışması gündeme gelecek. Daire Başkanlığının Güncelliğini kaybederek iptal edilen Erenler, Akyazı ve Hendek İlçe sınırlarında kalan Adapazarı (Düzce)-Kdz. Ereğli Demiryolu Projesi güzergahında yer alan demiryolu hattı ve çevresine ilişkin hazırlanan Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.11.2023 tarihli ve 106030 sayılı yazısı görüşülecek.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Kırlı, 2019 yılında yazdığı "SAKARYA-DÜZCE-BOLU-EREĞLİ DEMİRYOLU PROJESİ" başlıklı makalesinde, 1917 yılında rafa kalkan projeye ilişkin tüm detayları yazdı.

Doç. Dr. Kırlı; makalesinin sonuç bölümünü şöyle bitirmişti:
"Sakarya-Ereğli demiryolu hattı proje düzeyinde kalmış dolayısıyla hayata geçirilememiş bir güzergâh da olsa, bu tren hattının inşasına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar demiryolu hatlarının yapımıyla ilgilenen yerli uzman ve mühendislerin önemli bir takım deneyim ve tecrübeleri edinmelerini de sağlamıştır. Zira Karadeniz Bölgesi gibi engebeli ve yumuşak dokuya sahip bir arazide tren hattı inşa etmeye yönelik olarak gerçekleştirilen bu çalışmalar, ilerleyen dönemde Anadolu’da inşa edilecek demiryolu hatlarına ilişkin faaliyetlerde yerli uzman ve mühendislerin azımsanamayacak bir birikime sahip olmalarına da katkısı olmuştur."

medyabar