Halk54 Haber Merkezi

Balıklar zengin protein ve mineral içeriği sayesinde insan sağlığı açısından oldukça önemli. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen balık tüketiminde istenilen seviyeye ulaşılamadı. 

Sakarya'da vatandaşın balık tüketim terticleri araştırıldı. 

92 erkek ve 81 kadın olmak üzere toplamda 173 bireyle yüz yüze anket tekniği uygulanarak yapılan araştırmada, balık tüketim tercihleri incelendi.
Araştırmaya katılanların yüzde 88,40'ı balık tükettiğini, yüzde 11,60'ı ise balık tüketmediğini söyledi. Balık tüketmeyenlerin yüzde 34'ü balık tüketim alışkanlığının olmadığını belirtti.

Büyükşehir Şubat kültür sanat etkinlikleri başlıyor Büyükşehir Şubat kültür sanat etkinlikleri başlıyor

Araştırmaya katılanların yüzde 60'ı deniz balığı türü olarak hamsiyi, tatlı su balığı olarak alabalığı tercih ettiğini ifade etti.

Pişirmede en çok tercih edilen yöntem ise yüzde 34,44 ile yağda kızartma. Tüketicilerin yüzde 79,72'si balığı kışın, yüzde 16,18'i sonbaharda tüketmeyi, satın alma yeri tercihi olarak yüzde 60,10'u balığı balıkçıdan almayı tercih ediyor.

Ankete katılanların yüzde 76,90'ı balık satın aldıkları yerden memnun iken, yüzde 23,10'u ise memnun olmadıklarını ve bunun en önemli nedeninin ise ortamın hijyenik olmaması olarak açıkladı.