Akyazı ilçesinde fabrikası bulunan ve üretimine burada devam eden Asaş Alüminyum'a Sakarya Özel Endüstri Bölgesi kurulması için Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile izin verildi. 

Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile firmaya sınırları Akyazı ve Karapürçek ilçeleri içinde yer alan toplam 136  hektarlık alanda Özel Endüstri Bölgesi kurulma izni resmen verildi. 

ASAŞ'ın Karasu ilçesinde bulunan ve daha önce BMC'ye tahsis edilen ancak geri alınarak Ocak ayında Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen 222 hektarlık alan da özel endüstri bölgesi kurulması amacıyla ASAŞ'a tahsis edilmişti.

Resmi Gazetede yayınlanan bu karar ile bu kez de Akyazı ve Karapürçek sınırlarında yer alan 136 hektarlık alan ASAŞ firmasına Özel Endüstri Bölgesi olarak tahsis edildi.

ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ NEDİR?
Özel Endüstri Bölgesi,önerilen alanın en az %51’inin mülkiyetine ve/veya varsa süreleri ile sınırlı olmak kaydıyla irtifak hakkına veya kullanma iznine sahip gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu üzerine ilan edilebilecek endüstri bölgesidir.


Özel Endüstri Bölgesi izni almak için en az 1 milyar 670 milyon TL yatırım taahhüdünde bulunmak gerekiyor.

ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİNİN AVANTAJLARI NELER?
- Projesine göre bölgenin yatırımlara hazır hale gelmesi için gereken altyapıya ilişkin masraflar, bakanlık tarafından karşılanabilir.

- Bakanlık tarafından özel mülkiyete konu alanlar kamulaştırılabilir. Projesine göre kamulaştırmaya ilişkin masraflar da bakanlık tarafından karşılanabilir.

- Harita, etüt raporu, imar planları, alt ve üst yapı projeleri bakanlık tarafından onaylanır. Bu işlemler için bedel alınmaz. Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, iş yeri açma çalıştırma ruhsatı bakanlık tarafından verilir ve söz konusu ruhsatlar için harç alınmaz.

- Yatırım için şart olan 'ÇED gerekli değildir' veya 'ÇED olumlu' kararları en geç 2 ay içinde verilir. Bakanlık tarafından verilen onay ve izinler ile tesisin üretime geçmesi için alınan diğer izinler ilgili kurumlarca 15 gün içinde verilir.

- Hazine arazileri üzerinde 49 yıllığına irtifak hakkı veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde 5'i, stratejik yatırım olması durumunda ise binde 1'i oranında belirlenir.

- Özel endüstri bölgelerine ilişkin Cumhurbaşkanınca ek teşvikler belirlenebilir.

- Yatırım Teşvik Belgesi alan yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.

- Bölgede yer alan bütün binalar emlak vergisinden, arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnameler damga vergisinden muaftır.

- Bölgede yer alan gayrimenkullerin ifraz, taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescil işlemleri ve cins değişikliği işlemleri harçtan muaftır.