İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı Temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 733 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.