SAÜ'de Fen Edebiyat Fakültesi'nin kapatılmasıyla kurulan iki fakültenin dekanlığına atama yapıldı

9 Temmuz 2022'de Resmî Gazete'de yayınlanan kararla Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamza Al, üniversite yönetimindeki değişikliklere devam ederken ilk dekan ataması haberleri de geldi.

Geçtiğimiz hafta içinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre Sakarya Üniversitesinde iki yeni fakülte kuruldu. Karara göre Fen Edebiyat Fakültesi kapatılırken, yerine İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi kuruldu.

Rektör Prof. Dr. Hamza Al tarafından yeni kurulan Sakarya Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına vekaleten Prof. Dr. İlkay Şişman; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Arif Bilgin vekâleten atandı.

SAÜ'de genç ofis projesi SAÜ'de genç ofis projesi

Prof. Dr. İlkay Şişman kimdir?

Prof. Dr. İlkay Şişman, 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini ve 2006 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini tamamladı. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne 2007 yılında doktor öğretim üyesi olarak atandıktan sonra 2011 yılında aynı bölümde doçent, 2019 yılında profesör oldu. Prof. Dr. Şişman 2022’de Fen Fakültesi Dekanlığına atandı.

Elektrokimya, lityum iyon bataryalar ve güneş pilleri alanlarında yürütücüsü olduğu 3 adet TÜBİTAK-1001 projesi ve çok sayıda uluslararası makalesi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Arif Bilgin kimdir?

Prof. Dr. Arif Bilgin, 1989’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda başladı. 1993 yılında Celal Bayar Üniversitesine araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi Bilim Dalında yaptı. 2000 yılında aynı anabilim dalında doktorasını tamamladı. Chicago Üniversitesi ve London School of Economics’de misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve çeşitli araştırmalar yaptı. Bilgin, 2003 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesine doktor öğretim üyesi olarak atandı. 2007 yılında ise aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne doçent olarak geçiş yaptı. 2012’de profesör olan Bilgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atandı.

İktisat tarihi ile sosyal tarih ve kültür tarihinin değişik alanlarında ve özellikle de mutfak tarihi alanında araştırmalar yapan Prof. Dr. Bilgin’in Osmanlı Saray Mutfağı, Osmanlı Taşrasında Bir Maliye Kurumu: Bursa Hassa Harç Eminliği ve Türk Mutfağı yayımlanmış kitapları arasındadır.