Büyükşehir Ramazan etkinliklerinde hafta sonu dinleti ve gölge oyunu var Büyükşehir Ramazan etkinliklerinde hafta sonu dinleti ve gölge oyunu var

HALK54

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında Sakarya'nın da bulunduğu 50 ilde 575 arsayı açık artırma ile satışa sundu.

Sakarya'da satışa sunulan arsalardan biri Adapazarı ilçesine bağlı Tığcılar Mahallesi'nde, diğeri Sapanca ilçesine bağlı Şükriye Mahallesi'nde bulunuyor. 

Adapazarı Tığcılar Mahallesi'nde bulunan arsa ile ilgili "bitişik nizam, yükseklik en çok 10 m., 3 kat * parsel, 78,67 m2 alanlı ve kadastro yoluna cephesi olmaması sebebi ile yapılaşma izni verilmemektedir. *Taşınmazın bitişik parseller ile tevhid edilmesi gerektiği öğrenilmiştir. (Taşınmazın güneyine bitişik parselin tarihi eser kaydı olması sebebi ile konu parselin herhangi bir parsel ile tevhidi halinde Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerekmektedir.)" açıklamasına yer verildi.

Sapanca Şükriye Mahallesi'ndeki arsa ile ilgili ise şu açıklamaya yer verildi:

*parselin yaklaşık 430 m2 kısmı, 11.06.2018 tarihinde onaylı, 1/1000
Ölçekli Şükriye Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde “Konut Alan” ında,
geriye kalan 1.755,92 m2 kısmı 08.04.2013 tarihinde onaylı 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı
sınırları içerisinde “Diğer Tarım Alanı" lejantlı bölge içerisinde kalmaktadır.
*Konut alanında yapılaşma şartları: Ayrık nizam, TAKS serbest olup Emsal=0.20,
Yükseklik en çok= 7,00m. / 2 kat olarak belirlenmiştir.
Diğer Tarım Alanında Yapılaşma Şartları: Yapılaşma izini verilmemektedir

fdw