Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarını temin etmek Devletimizin en temel amaç ve görevlerindendir. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 254’üncü maddesi uyarınca da kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması İçişleri Bakanlığımızın görev/yetkileri arasında sayılmaktadır.

Kültürümüzün bir parçası olan bayram, düğün, asker uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama ve etkinlikler sırasında/sonrasında ateşli silahla havaya ateş açılması ve “maganda kurşunu” olarak da adlandırılan istenmeyen olaylar sonucu meydana gelen toplumda da tedirginliğe yol açan üzücü olayların önüne geçilmesi kamu düzeninin muhafazası açısından büyük önem arz etmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmaması” başlıklı 170 inci maddesinde yer alan “Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda? (…) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü amirdir.

Bu nedenle; İçişleri Bakanlığının 10.06.2022 tarih ve 31611 sayılı emirleri ekinde gönderilen “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma” sloganını içeren, www.icisleri.gov.tr internet adresinden de temin edilebilen ve bir örneği ekte gönderilen görselin vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi hususunda kamuoyuna duyurulması rica olunur.