Dikbayır: ‘’Artan enflasyonla faizlerin yükselmesinin sorumlusu gençlerimiz değil devlettir’’

Bakanlıktan cevap geldi

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın Meclise sunmuş olduğu soru önergesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığından yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada:’’ İlgili yazınız ekinde yer alan ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır tarafından yöneltilen yazılı soru önergesini ilişkin olarak; Bakanlığımızdan öğrenim kredisi almış olan öğrencinin borcunu öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren 2 yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim görmesi halinde 4 yıl) sonra başlamak üzere kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde ödemesi gerekmektedir.

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğu bulunmamakta olup, sigortalı bir işe girene kadar da borcunu erteleme imkanı mevcuttur. Vatani görevini yerine getirmekte olan borçlularımızın kredi borçları da durumlarını belgelendirmeleri halinde askerlik sürelerince ertelenmektedir. Bu uygulamadan yararlananların borçlarını endeks uygulanmamaktadır.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilen alacakların tahsili ve ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla 2011 yılında 6111 sayılı kanunla, 2014 yılında 6552 sayılı kanunla, 2016 yılında 6736 sayılı kanunla, 2017 yılında 7020 sayılı kanunla, 2018 yılında 7143 sayılı kanunla, 2020 yılında 7256 sayılı kanunla ve 2021 yılında 7326 sayılı kanunla kredi borçlarının yeniden yapılandırılması sağlanmıştır. Kanun gereği borç taksitlerini iki defa aksatan borçlular Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmek te olup tahsilat vergi dairelerince yapılmaktadır’’ sözlerine yer verildi.

‘’Gençlerin mağduriyeti artmaktadır’’

Dikbayır: ‘’Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve kur dalgalanmaları üniversite mezunu işsizlerin sayısını her geçen gün daha da artmasına sebep olmaktadır.  Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle gençlerimiz iş bulamamak da, herhangi bir gelire sahip olamadıkları için KYK öğrenim kredisi borçlarını ödeyememektedir. KYK borçlarını ödeyemedikleri için faiz borçları da birikmekte ve birçok gencimize haciz gelmektedir. Bu da zaten işsizlik nedeniyle zor durumda olan gençlerimizin mağduriyetini arttırmaktadır’’ diye belirtti.  

‘’Gençlerimiz yeni bir kalkınma hamlesine dahil olamaz’’

Dikbayır: ‘’Üniversite mezunları yıllarca iş bulamamak da ve aldıkları krediler yıllar itibariyle katlanmaktadır. Kısaca devletimiz tahsilli gençlerimize iş olanağı yaratmadığı gibi bir de borçlarını arttırarak hayatlarını daha da zorlaştırmaktadır. Bugün gelinen noktada KYK kredilerinin büyük bir kısmı ödenmemektedir.

Azalan sosyal adalet ve düşen refah seviyesi göz önünde tutularak kredi borçlarını kısmen ya da tamamen silinmesi düşünülmelidir. Eğitim düzeyindeki düşüklük yetersiz insan kaynakları planlaması hedeflenen istihdam seviyesine ulaşılamaması ve artan enflasyonla faizlerin yükselmesinin sorumlusu gençlerimiz değil devlettir.

Bu nedenlerle KYK borçlarının anapara dahil yapılandırılması gerekmektedir. Çünkü içerisinde ve beklediği eğitimi alamamış gençlerimiz yeni bir kalkınma hamlesine dahil olamaz toplum refahına katkıda bulunamaz. Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığını ve mevcut kuşağın son şans olduğunu Unutmamak gerekir. 

Bu nedenle;

1- Mezun olduktan sonra 2 yıllık süre içerisinde işe girememiş ve borçlarına faiz uygulanan öğrencilerimizin sayısı kaçtır?

2- Bahse konu öğrencilerin toplam borçları ne kadardır?

3- Kredisini ödeyemediği için borç erteleme talebinde bulunan öğrenci sayısı nedir?

4- Yetersiz insan kaynakları ve eğitim öğretim planlaması hedeflenen istihdam sayısına ulaşılamaması artan enflasyon ve faizlerin yükselmesi sorumlusu olmayan üniversite mezunu işsiz gençlerimizin borçlarının silinmesi veya faizsiz ana para ödemesi konusunda yürüttüğünüz bir çalışma var mıdır?

5- İşsizlikle boğuşan gençlerimizi bu ağır yükten kurtaracaksınız?

6- Ekonomik koşulların çok zorlaştığı bu dönemde faizlerin affedilmesi düşünülmekte midir?’’ diye belirtti. 

1-44