+1 Eğitim Modeli uluslararası konferansta tanıtıldı +1 Eğitim Modeli uluslararası konferansta tanıtıldı

Adapazarı ENKA Anadolu Lisesi Yazadurmak Edebiyat Buluşmaları Kulübü çalışmaları kapsamında Adapazarı ENKA Okulları Oditoryumu’nda 2 Aralık Cumartesi günü “Metinlerde Mekân Algısı” başlıklı bir sempozyum düzenlendi. Müfredat programı dâhilinde incelenen Türk edebiyatına ait hikâye ve romanlarda mekânlar, insan-mekân ilişkisi, mekânların yaratıcılığa etkileri üzerine yapılan sempozyuma Yazar Hande Ortaç, Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Serhat Demirel, Seyyah Öğretmen Şahin Çevik konuşmacı olarak katıldı. Hande Ortaç “İÇİNDEYMİŞİK: Mekânsızlığın İmkânsızlığı Üzerine Notlar” başlıklı konuşmasında “Daha İyi misin?” öykü kitabı bağlamında “Mekân olmadan bir hikâye anlatmak mümkün mü? Mekân kavramı metindeki anlamı nasıl besler, güçlendirir, anlatıya yeni olanaklar sunar?” gibi sorular üzerine düşünülmesini sağladı. Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Serhat Demirel “Sait Faik: Mekânın İçinde, Zamanın Dışında” başlıklı konuşmasıyla “Sait Faik’in hikâyelerinde mekân nasıl bir yer tutuyor? Sait Faik’in kahramanları ve diğer kurmaca kişileri mekânın neresinde duruyor? Yazar, mekânı nasıl algılıyor ve kurmacanın içinde ondan nasıl yararlanıyor?” sorularını yanıtladı. Şehrimizin gururu, Türk edebiyatının öncü ismi, usta yazar Sait Faik Abasıyanık ile ilgili şehrimizde yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendiren konuşmacının ardından Seyyah Öğretmen Şahin Çevik “Her Şeyin Pedagojisi” sunumuyla gezip gördüğü 45 ülkedeki eğitim mekânlarını; kültür, ekonomi, pandemi, teknoloji gibi parametrelerin eğitim ve eğitim mekânları üzerine etkilerini paylaştı. Öğrenci ve velilerin katıldığı etkinliğin sonunda katılımcılar konu bağlamında merak ettiklerini sorma fırsatı buldular.

Thumbnail 2 Aralık Sempozyum2Thumbnail 2 Aralık Sempozyum