Tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde yargı dışı alternatif çözüm mercileri olarak oluşturulan Tüketici Hakem Heyetleri 1995 yılından beri faaliyetlerine devam ediyor. Tüketici hakem heyetleri uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözümüne imkan sağlarken, aynı zamanda yargı mercilerinin üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azaltıyor. Tüketici Hakem Heyetleri 2023 yılında ülke genelinde 707 bin 814 adet başvuruda 3,9 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladı.
 
Sakarya İl ve Adapazarı İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine 2023 yılında toplam 8.335 adet başvuru yapılırken, bunlardan 7.931’ine ilişkin karar verildi. Tüketici hakem heyetince 2023 yılında karar verilen başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 48,5 milyon lira oldu.

YAYGIN OLARAK ELEKTRONİK BAŞVURU KULLANILDI
Sakarya'da görev yapan Tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkânı bulunuyor ve böylece Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketiciler elektronik ortamda başvurularını kolay bir şekilde tüketici hakem heyetlerine ulaştırabiliyor. Bu kapsamda Sakarya'da 2023 yılında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 57’si (4784 adet başvuru) e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilirken, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendi. Sakarya'da Tüketici hakem heyetleri için İlçe Kaymakamlıkları ve Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü aracılığıyla da başvuru yapılabiliyor.
 
EN ÇOK AYAKKABI ŞİKAYET EDİLDİ
2023 yılında yapılan başvuruların ürün ve hizmet bazında dağılımında, en çok ayakkabıya yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 10,5’i (879 adet başvuru) ayakkabıya ilişkin olarak gerçekleşti. Bu şikayet konusunu yüzde 6 ile cep telefonu (510), ve yüzde 5 ile mobilya (415), başvuruları izledi. Diğer şikayet konuları ise yüzde 4,6 ile internet aboneliği (390), yüzde 4,4 ile kredi kartı üyelik ücretleri (373) oldu.

Dolar 31 lira ile rekor tazeledi Dolar 31 lira ile rekor tazeledi

Sektörel bazda ise yüzde 62 ile en çok perakende ticaret sektörüne ilişkin 5 bin 180 başvuru yapıldı. Bunu yüzde 11 ile abonelik hizmetleri sektörü (981) ve yüzde 9 ile finansal hizmetler sektörüne (744) yönelik yönelik başvurular izledi.
 
6502 ve 6585 sayılı kanunlar kapsamında 2023 yılında 2 bin 209 adet gerçek ve tüzel Kişi, 86 bin 891 ürün denetlendi.
 
Sakarya'da, fahiş fiyatların önüne geçilmesi, üretici-tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari faaliyetlerin düzenlenmesi ve tüketicilerin ihtiyaçlarını piyasadan karşılarken herhangi bir olumsuzluktan etkilenmemesi adına da, Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler 2023 yılında da detaylı bir şekilde devam etti.

Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetim çalışmalarına ilişkin olarak, otomotiv ticareti ve otomotivde stokçuluk fiillerine yönelik denetimler, emlak sektörüne yapılan denetimler ile fahiş fiyat denetimleri olmak üzere 349 gerçek ve tüzel kişi, 2 bin 503 ürün denetlenirken, aykırılık tespiti yapılanlar değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletildi.

Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, 2023 yılı boyunca yapılan fiyat etiketi, garanti belgesi, satış sonrası hizmetler gibi birçok başlık altındaki incelemelerde, toplamda 1.860 gerçek ve tüzel kişi, 84 bin 388 ürün denetlenirken, aykırılık tespiti yapılanlar 378 ürün için 852 bin 84 TL idari para cezası uygulandı.
 
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, İlçe Belediyelerince 2023 yılı boyunca yapılan fiyat etiketi denetimlerin de ise, 1.242 gerçek ve tüzel kişi, 16 bin 920 ürün denetlendi.