Türkiye’de yerel gazete sayısı bin kadardır.
Yerel basın, bir toplumun nabzını tutan ve bilgilendiren en önemli unsurlardan biridir. Mahallelerimizde, ilçelerimizde yaşanan olayları, sorunları ve başarıları en yakından takip eden, yerel basındır. Bu nedenle, yerel basının muhakkak yaşatılması gerekmektedir.   
Yerel basın, ulusal medyanın gözden kaçırabileceği pek çok önemli haberi ve konuyu gündeme taşıma kapasitesine sahiptir. Okurların günlük hayatlarına doğrudan etki eden gelişmeleri aktararak, toplumsal farkındalığı artırır. Aynı zamanda, yerel yönetimleri denetleyen ve şeffaflık ilkesinin korunmasına katkı sağlayan bir görev üstlenir. Yerel haberlerin yanı sıra kültürel etkinlikler, spor müsabakaları ve toplumsal projeler gibi konuları da ele alarak, toplumun sosyal dokusunun güçlenmesine yardımcı olur.
Ancak, dijitalleşmenin ve sosyal medyanın yükselişiyle birlikte yerel basın, zorlu bir süreçten geçmektedir. Bu zorlukları aşmak için, yerel basın kuruluşlarının dijital platformlarda daha aktif olmaları, okurla etkileşimlerini artırmaları ve kaliteli içerik üretimine odaklanmaları gerekmektedir. Toplumun her kesiminden gelen destekle, yerel basının ayakta kalması sağlanmalı ve bu önemli değer yaşatılmalıdır.
Yerel basının güçlenmesi, daha bilinçli ve duyarlı bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu yüzden, yerel basını desteklemek, hepimizin ortak sorumluluğudur.
Saygılarımla.