Merhabalar,

Bahar Bayramı’na selam olsun. Hoş geldin Hıdırellez. Hıdırellez “Hızır Günü” anlamına gelmekteymiş. Kelimenin Hızır ve İlyas isimlerinin birleşiminden geldiği rivayet edilirmiş.

Orta Asya’da ve Anadolu’da kutlanan mevsimlik kutlamadır. Hıdrellez, diğer bir tanımla Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün. Hızır ile İlyas yılda bir defa, 6 Mayıs gününün gecesi, bir gül ağacının dibinde buluşurlarmış. O nedenle de her yıl 6 Mayıs Hıdırellez günü olarak kutlanır.

Hızır, yaygın bir inanca göre; özellikle baharda, insanlar arasında dolaşarak zor durumda olanlara yardım eden, bolluk, bereket ve sağlık dağıtan, Allah katına ermiş bir peygamberdir. 

Ülkemizde bilinen bir söz vardır. “Kul bunalmayınca Hızır yetişmez“ derler.

Kur’an’da, Kehf Suresi’nde, Hz. Musa ve bir gencin kıssası anlatılmaktadır. Olayın yaşandığı yer için “iki denizin birleştiği yer” denilmektedir. Uzun bir yolculuk yapan Hz. Musa ile yanındaki gencin yanlarında yemek için getirdikleri balığın kaçması ile başlayan olay sonrasında, 65.ayette “Derken kullarımızdan bir kul bulduk ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.”

Hazreti- Hızır (as) ne kadar yaşamıştır? Hala yaşıyor mu? Bu hususta kesin bir söz söylemek mümkün değildir. Bazı kitaplarda hadislere dayanarak Hazreti-Hızır’ın ölmediği ve kıyamete kadar yaşayacağı beyan ediliyor.

Rivayete göre Hızır (as), İlyas (as) ve İskender-i Zülkarneyn, birlikte (Ab-u hayat) aramaya çıkmışlar ve bir müddet sonra karanlıklar ülkesine dalmışlar. Hızır ve İlyas Ab-u hayat suyunun kaynağını bulup içmişler fakat İskender’e söylememişler. Hızır ve İlyas’ın sağ olduğuna ve yaşadığına inanılmaktadır. Hızır karada, İlyas da denizde, yardıma muhtaç olanlara yetişirmiş.

Nuh peygamberin gemisinin fırtınaya tutulduğu, yeryüzünü suların kapladığı, tufanda gemideki insanların feryat edip “Ya Hızır bizi kurtar” diye dua ettikleri söylenirmiş. Güvercin, ağzında zeytin dalı ile gemiye döndüğünde karanın yaklaştığına, suların da çekilmesiyle insanların karaya çıktıklarına inanılır.

Anadolu, Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlar’da hala görkemli törenlerle kutlanan Hıdırellez Bayramı insanlık tarihinde çok eski zamanlardan (Ergenekon Destanı zamanından) beri kutlanmaktaymış. Böylece bir bahar bayramı olan Hıdırellez evrensel bir nitelik kazanmış.

Kısacası, yeni gelen mevsimi iyi dileklerle karşılamak, yaşamımıza istediklerimizi çekmek, isteklerimizin oluşmasına engel olan tüm olumsuzluklardan kurtulmak üzerinedir yapılan dualar, tutulan dilekler. Binlerce yıl boyunca bu güzel güne yüklenmiş tüm olumlu enerjiler… Kültürümüzün güzel bir parçası olarak, geleneklerimizi sürdürelim.

Hıdırellez gecesi dualarınız, dilekleriniz gerçek olsun. 

Bugün hepiniz için bir dilek tuttum.

Mail: [email protected]