meral_002

Seher yıldızı hakkında hangi gezegen, isimleri nelerdir!

Gelin bir göz atalım…

Zühre yıldızının parlaklığı herkes tarafından bilinir.

Venüs gezegeninin isimlerinden biri olan Seher yıldızı;

Sabah yıldızı , Akşam yıldızı , Zühre yıldızı..diğer isimlerdir.

İkinci gezegen olan güneşe uzak , 600 derece asidik ve sıcak atmosfere sahiptir.

Seher vakti;

Güneş doğmadan önce göründüğü için Sabah anında Seher yıldızı diye bilinir.

Parlak renkte olduğu için güneş battıktan sonra Akşam yıldızı olarak anılır .

Büyüklük açısından Dünya ile benzerlik gösteren Seher yıldızı;

Bir çok bilim insanı tarafından;

 Kardeş gezegen kabul ediliyor.

En parlak cisim Güneş ve Aydan sonra;

Seher yıldızıdır.

En büyük özelliği tersine döner dünyanın döndüğü yönünün.

Merak konusu olmuştur ilk çağlardan beri.

Sabahın habercisi;

Seher Yıldızıdır.

Osmanlılar;

Seher yıldızına : Ay yıldızı ve Erte yıldızı adını vermişler.

Bir çok medeniyetler de ise;

Kanlı yıldız , Mavi yıldız ve Sarı isimleriyle adlandırılmışlar

Arapça sözcük olan Venüs anlamındaki Zühre;

Yunan mitolojisinde ; dişiliği ve kadını simgelediği için ;

Gökyüzünün en zarif ve estetik gezegeni olarak bilinir.

Ayrıca;

Astrolojide gökyüzünün ışıkları olarak tabir edilir.

Türklere ait efsanede;

Destan ve mitolojik hikayelerde yer almaktadır.

Kuzey Türk Destanında;

Zühre:

Güzelliğin sembolü kabul edilip;

Güzel bir kız olan Zühre , Aşıktır Ülker yıldızına

İkisi her karşılaştığın da şiddetli fırtınalar kopar…

Yakut Türklerine göre ise;

İki yıldızın karşılaştığı kar fırtınaları çıkmaktadır Altıncı ayda.

Kırgız Türkleri için ise;

Zühre:

Ay’ ın kızı,

Ülker ise oğludur

Zühreye atfedilen özelliklerden bu noktada ortak görüşü;

Söz konusu gezegenin:

Dişilik ve güzellik ön planda , cazibe ve üreme gibi kavramlarda ilişkilendirilir.

Divan şiirinde de karşımıza çıkabilir benzer kavramlarla…

Kimi zaman Sevgili

Kimi zaman feleğin çalgıcısı:

Keza Zührenin çeşitli görsel sanatlarda;

Kopuz , Tef , Ney , Çeng ve Ud gibi çeşitli çalgılarla bire bir resmedildiği de görülür.

Aydınlık , Parlak , Alımlı , Güzel…

Yön tayin etmede bir pusula görevi gören;

Bu yüzden diğer adı Çoban yıldızı olan Zühre;

Sevgilinin aydınlık yüzüyle ilişkili şiirlerde de yer almaktadır.

Örneğin ;

YARATICI

Sevgiliye öyle bir güzellik İhsan etmiştir ki;

Nazda ve işvede Sevgili denk sayılmıştır Zühreye.

Anlatıldığı üzere ;

“ Ş’ ol ki virmiş husn-i bi-had Halık-I bi-çün ana”

“ Şivede Zühreyle dem-saz olmadur kanun ana”

Ahmedinin şiirlerinde de benzer bir durum meydana getirilmiştir;

Sevgilinin o parlak yüzünü görenler ona Ay , Gün ve Zühre deseler de;

Sevgilinin yüzü her ne kadar

Güneşle , Zühreye, Ay ‘a edilse de teşbih hiç biri bu kıyasta onun yüzünün güzelliğine erişemez.

“Ruşen ol kim yüzünü bilmediler anlar kim Ana ay u gün ü ya Zühre-i ezher didiler”

“Kim Zühre didi yüzüne vü kim güneş kim ay

Ruşen bu kim iremedi kimse kıyasın”

Kur’ anda geçen Tarık süresi “necm yıldızı”olduğu ifade edilen Tarık kelimesinden alır ismini…

Geleneksel olarak halk arasın da Tarık;

Çoban yıldızı , Zühre , Akşam veya Sabah yıldızı olarak da bilinen Venüstür.

Zühre yıldızının seçtiği hatunun kısmeti hep açık olur . Doğurgan olur . Suratın da Zühre yıldızının Mührü olur, güzel olur.

Bereketli olur yaptığı yemek.

Zühre yıldızı;

İyi ahlak vermiştir bu hatuna

Araplar arasın da yaygın bir Efsanedir.

Zühre yıldızının seçtiği er kişinin hep açık olur kısmeti.

Yunus Emre;

İlginç bir noktaya temas eder:

Bu ilginç benzetmesi de;

“ Helal kıldı maşuka Aşık kendi kanını Maşuk nakşından okur aşk eri Kur’ anını”

Beytiyle başlayan şiirin de;

“Gökteki Harut Marut aşk için indi yere

Zühre yüzin görücek unuttu Rahman’ ını”

“Harut Marut melekleri aşk için gökten yere indiklerin de görünce Zührenin yüzünü unuttular Rahman’ I”

Gül perişan olur Seher yelinden

Perişan olmaz odun.

Barış Mançonun;

Seher vakti bir güzele vuruldum… sözlerindeki gibi;

Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken Seher vakti bir güzele vuruldum

Al dudakta inci dişi bu dünya da yok bir eşi

Seher vakti bir güzele vuruldum…

Aynalı kemer , ince bele.

Bu can kurban , tatlı dile.

Seher vakti bir güzele tutuldum…

“Aşk ölümün bile açamayacağı bir düğümdür .”

Uyanmak;

Kendi ellerinle dökmektir yürüyeceğin yolun asfaltını.

Gölge yanlarını , sevmektir gölgeni.

Gülümseyip korkularını yemeğe davet etmektir.

Yıldızlara bakmak onlardan biri gibi hissetmektir.

Belki de kendi kararlarını vermektir uyanmak ,

Zannettiğinden çok daha fazlası olduğunu bilmektir;

 uyanmak

“Kör gözünü ilk açtığı zaman kıracağı şey bastonudur”

Derler.

Gidenler ne türkülerde aranır oldu,

Kaybedilenler ne de şiirlere konu oldu…

Değer görmediği sevmeyi bilenlerin ,

Omuzlarda sahte Sevdaların taşındığı zavallı bir devir…

Elinde kılıcıyla karşında duran değildir düşman..

Hançeri saklayıp arkasında;

Yanında durandır….!

Onların bu eylemi, koparsalar da bütün yaprakları

GÜNEŞİ söndürmeye yetmez..!

Güneş bile;

Doğru yanlış , kötü iyi, diye ayırmadan ısısını, ışığını;

Gönderir tüm dünyaya.

Karanlıkta kalmaya ihtiyacı olanlar olabilir belki bir süre

Ancak ;

Işığa doymak isteyenler ve perdesini açmak isteyenler için oradadır güneş..

Unutma;

Şiirler

Şarkılar

Destanlar… bir yana

Güçlü olanı yenebilirsin

Ama

Vicdanı rahat olanı ASLA.